Elias Barmhärtighetsbägare

Församlingen stöder Elias barmhärtighetsbägare i Tiberias, Israel.

Miri Moriah, en amerikansk judinna, lade grunden för organisationen och har under många år hjälpt judiska föräldralösa barn i öststaterna. Hon har öppnat ett hem i Tiberias, som hjälper barnen i deras uppväxt. Flera barn som en gång var gatubarn är idag skötsamma medborgare i Israel.

Vill du vara med och stödja Elias Barmhärtighetsbägare?

Klicka här för mer Info