Byske Fria församling stöttar regelbundet ett antal internationella missionsverksamheter. Hit hör missionsarbete bland den relativt okända folkgruppen Nentser, i norra Ryssland. De är ett folkslag som tidigare inte nåtts av kristen mission. Hit hör också arbete med övergivna barn i Israel och stöd till kristna kyrkor i Pakistan. Förutom dessa regelbundna åtaganden så skickar församlingen ekonomiskt bistånd till fattiga och utsatta områden i världen och till andra missionsarbeten, allt efter förmåga och behov. Byske Fria församling har förbundit sig att skicka minst 10% av insamlade medel vidare till mission. Församlingen engagerar sig också i ursprungsbefolkningar runt om i världen och i det lokala flyktingarbetet på orten.