Pastorer i Pakistan

Sedan 2006 har församlingen underhållit evangelister och pastorer i Pakistan. 

Pakistan är dominerat av Islam. Av befolkningen är bara 2 % kristna. Församlingarna är hela tiden under trycket från Islam. Församlingarna i Pakistan behöver vårt stöd och vår uppmuntran. Ledare dödshotas och nu och då attackeras kyrkor, skolor och kristna hem. Trots detta har de troende en frimodig hållning, församlingarna växer och nya startas.

Vill du vara med och stödja pastorer i Pakistan?

Klicka här för info