Vi tror på Bibeln som Guds ord och det som finns skrivet där ligger till grund för allt i församlingens tro och liv. Mest centralt i vår tro finns tron på Jesus som Guds son, som död och uppstånden och som vår Herre.

Vi predikar och praktiserar troendedop, det vill säga att en människa döps på egen begäran efter att hon har kommit till tro på Jesus. Vi välkomnar dock som medlemmar i församlingen även personer med annan dopsyn. Vi tror att bön är en enorm möjlighet, eftersom Gud hör oss och svarar oss när vi ber. Vi prioriterar därför bönen högt, och ser bön för människor, företag, skola, vård och samhälle som ett av församlingens huvuduppdrag.

Vi har ett gott samarbete med kyrkorna på orten och med kyrkor runt om i Sverige och internationellt.

Församlingen är även stödpartner till SEA, Svenska Evangeliska Alliansen

www.sea.nu