Guds Ord och Jesu Hjärta ger Ande och Liv

Guds ord är en otroligt stark kraft, som kan beröra oss människor som inget annat. Bibeln ger oss följande utsaga om detta:

Ty Guds ord är levande och verksamt.Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon.Och inför honom måste vi stå till svars. -Hebr 4:12-13

Detta går så djupt att det skiljer själ och ande, och det är en domare över vårt hjärtas uppsåt. Det når alltså in i människans allra innersta djup, och därför är det också en stark kraft, och den som använder Guds ord, vare sig i predikan eller i andra sammanhang måste göra det med rätt hjärta. Annars är risken att konsekvenserna blir förödande för den som lyssnar. Guds ord kan förmedla ande och liv. Jesus säger:

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. –Joh. 6:63.

Jesus talade alltid Ande och liv. Han kunde tala så därför att Han hade ett rätt hjärta inför Gud. Ett hjärta som var fyllt av kärlek, barmhärtighet och välvilja. Detta genomsyrade allt Jesus gjorde och sade.

Guds Ord kan bara talas i kärlek

Bibeln säger:

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son… -Joh. 3:16.

Hela Jesu liv och gärning är Guds kärleksförklaring till dig och mig. Han älskar oss och när vi möter Hans tilltal och förnimmer den kärlek som fyller varje ord Han talar smälter våra hjärtan ned och vi vill lyda Honom. Om någon annan skulle säga samma sak skulle det ändå inte vara samma tilltal, därför att ingen älskar oss så mycket som Jesus. Vi vill lyssnar därför till Hans ord därför att vi känner att det är fyllt av kärlek. Guds ord kan bara talas i kärlek, annars blir det förvanskat. Det beror på att Gud till sitt väsen är kärlek. (Joh. 4:8.)
Det är inte bara vad Jesus säger som är viktigt. Det är också varför Han säger det Han säger som är viktigt. Det faktum vet vi alla av erfarenhet. Vi lyssnar inte bara på vad som sägs till oss när vi samtalar med någon. Vi lyssnar till varför det sägs. Vad är motivet? Vill personen som säger detta mig väl? När vi förnimmer att någon talar till oss i välvilja kan denna någon tala till oss och vi kommer att lyssna även om det skulle vara en korrigering eller tillrättavisning. Det skapar förtroende och trygghet. Mina andliga vägledare kan ibland säga saker som är korrigerande och förmanande. Det är inte alltid lätt att höra, men jag lyssnar ändå, därför att jag vet att de vill mig väl, och att de har som mål att jag skall lyckas i livet. Jesus talade ord som var Ande och liv därför att allt Han sade var sagt i kärlek och välvilja. Detta gör att Guds ord kan förmedla Ande och liv till oss. Motivet bakom tilltalet är nyckeln till att förmedla Ande och liv. Därför måste den som talar Guds ord alltid ha kärleken till Gud och människor som motiv. Det är att ha Jesu hjärta.

Bokstaven dödar

Men Guds ord kan också förmedla död. När Paulus skall förklara skillnaden mellan gamla och nya förbundet säger han:

Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv… -2 Kor 3:6

Detta betyder att om du bara har bokstaven, dvs Guds ord, men inte Anden, dvs rätt drivkraft
och motiv till det du säger så kommer du att förmedla död, även om du talar Guds ord. Det
blir bara lagiskhet, och eftersom vi vet att lagen aldrig kan förmedla liv så kommer du att
förmedla död till människor. Fariseerna är Bibelns främsta exempel på detta. De byggde hela
sitt religiösa system på Guds ord, och de ägnade hela sin tid åt att försöka leva ut Guds ord
och därigenom behaga Gud. Ändå kände de inte igen Jesus. Varför? Jo, de hade bokstaven,
men inte Anden. De hade rätt ord, men fel motiv, och därför förmedlade de död och
fördömelse till sin omgivning. Därför sade Jesus om dem:

Ni fariseer rengör utsidan (talet) av bägare och fat, men ert inre (motivet) är fullt av girighet
och ondska. Ni dårar, har inte han som gjorde utsidan också gjort insidan? Ge därför ert inre
(motivet) som gåva, så blir allting rent för er. Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta
och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud (motivet). Det ena
borde ni göra utan att försumma det andra. Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till
kunskapen. – Luk. 11:39-42, 52.

Fariseerna visste precis vad Guds ord talade om, och de gjorde sitt bästa för att leva efter den
kunskap de hade. Dessutom hade de som mål att lära Guds folk att leva efter Guds ord. Ändå
kallade Jesus dem för dårar och ropar ve över dem!
Det verkar konstigt, men eftersom vi tidigare läste om hur allt ligger uppenbart för Jesus
(Hebr.4:12-13), kan vi förstå att det inte handlar om vad de försökte leva och predika, utan
istället om att de gjorde detta med fel motiv. De var fulla av girighet och ondska. Därför blev
de också hårda, kärlekslösa och obarmhärtiga emot människor. Det i sin tur gjorde att de
förmedlade död till människor. De tog nämligen bort nyckeln till kunskapen, som är kärleken
till Gud. I sin nit efter renhet hindrade de människor ifrån att komma till Gud.
Denna fälla bör vi akta oss för. Att tala Guds ord utan kärlek är att predika bokstaven som
dödar.

Kärleken till Gud och människor som motiv till att tala Guds ord.

Vi får bra vägledning av Paulus angående hur vi skall handskas med Guds ord:

Vi skall istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är
huvudet, nämligen Kristus. – Ef. 4:15.

Här ser vi hur Paulus knyter an till vad vi redan tidigare har konstaterat. Vi behöver som
kristna tala Guds ords sanning till världen, men det måste ske med rätt motiv, nämligen
kärleken. Det är viktigt att vi håller fast vid Guds ord och låter det vara vår ledstjärna och vårt
rättesnöre i livet. Guds ord är sanningen och bara sanningen gör en människa fri på djupet,
men denna sanning är som vi tidigare har sett en oerhört stark kraft som bara kan fungera när
den förvaltas i kärlek. När vi söker både Guds ords sanning och samtidigt låter vår kärlek till
Gud och människor fördjupas kan vi förvalta den sanning vi har fått på rätt sätt. Då kommer
vi att vara beskyddade både ifrån världslig förförelse och religiös lagiskhet.
Människor behöver både få höra sanningen och möta kärleken ifrån Jesus, som både är
sanningen och kärleken uppenbarad. Då kommer vi att tala Guds ord så att det blir Ande och
liv för dem som lyssnar till oss, både ofrälsta och våra bröder och systrar i Herren.
Vi vet att detta är angeläget. Via olika media har vi fått en tillvaro som är full av ord. Det
finns ingen ände på all reklam och de erbjudanden som når oss den vägen. Världen är idag
full av olika budskap och man får alla möjliga erbjudanden som lovar oss väldigt mycket.
Detta är Satans sätt att lura människor igenom att erbjuda alternativa frälsningsvägar. Han är
mycket mån om att binda människor i lögnen, för han vet att om de får upp ögonen för sanningen frigörs de ur hans grepp. Jesus sade:

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. – Joh. 8:31-32.

Så hur skall evangelium kunna göra en skillnad för människor? Blir det inte bara ett budskap till som lovar mycket, precis som vilken reklam som helst? Skillnaden är att vi har fått ett budskap som åtskiljer själ och ande. Ett budskap som når de allra djupaste skikten i människans liv, och därför kan det få ett genomslag, men då måste vårt vittnesbörd och vår predikan förmedla Ande och liv, och det kommer det att göra när vårt motiv för att tala är att vi älskar Gud och älskar människor. Satan kan imitera Guds röst, och till och med citera bibelverser för att styrka det han säger. Det var ju så han frestade Jesus i öknen. (Luk. 4:1:13.) Det han däremot inte kan göra är att imitera Guds kärlek, för han är full av hat. Därför är hans motiv till att tala alltid det hat som finns inom honom. Därför kommer människor att uppleva att evangelium är ett budskap som är äkta, därför att de känner Guds kärlek i det som sägs. Då är vi återigen tillbaka till motivet. Människor lyssnar inte bara till vad vi säger, utan de lyssnar till varför vi säger det vi säger.
En tro som är verksam i kärlek
Paulus skriver:

Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. – Gal. 5:6.

Det räcker inte att bara ha en verksam tro, för tro handlar inte bara om resultat eller effektivitet. Det som allt beror på är om vår tro är verksam i kärlek. Det är den tro som kommer att förmedla Ande och liv. Den tron förlöser under och tecken. I möten jag har vet jag att alltid när Guds kärlek uppenbaras sker under och tecken. Människor blir befriade, helade och upprättade. De får möta Gud. Varför? Därför att Gud älskar människor. Han stadfäster sitt ord, när det predikas i kärlek. Han stadfäster inte predikanten eller speciella tjänster, men han stadfäster alltid sitt ord.
Nyckeln är att förstå att tron fungerar alltid när man vandrar i en uppenbarelse av Guds kärlek till människor. Därför är tron ingen prestation, men den väcks som ett gensvar på Guds kärlek, och när vi ser hur mycket Gud älskar människor är det inte svårt att ha tro för att Gud kommer att välsigna, frälsa och bota. Jag brukar säga att goda saker händer dem som förstår att Gud älskar dem. Hur kan man då få kärlek till människor. Svaret finns i följande bibelord:

Vi älskar därför att han först har älskat oss. – 1 Joh. 4:19.

Vi människor fungerar som speglar. Det vi tittat på och fäster vår uppmärksamhet vid kommer vi också att reflektera. Därför är det viktigt att vi lär känna Guds kärlek till oss, för då kommer vi också att älska honom tillbaka. Detta leder i sin tur till att vår kärlek till människor fördjupas, och då får vi en tro verksam i kärlek. Vi möter Gud genom att läsa Guds ord och meditera över det, men också i vårt böneliv och i gemenskapen med församlingen. Om vi då låter Gud tala till oss och visa hur mycket han älskar oss kommer denna kärlek som gör att vårt vittnesbörd och predikan blir Ande och liv födas. Låt oss i allt söka förvalta sanningen i kärlek, så kommer vårt vittnesbörd och vår predikan förvandla vårt land och våra församlingar!

 

Post a comment