Apterade Bomber

Vi går alla igenom olika stadier i vårt växande med Gud. Det handlar om förnyelse av ditt andliga liv, väckelse och återupprättelse. I varje stadium kommer du att bli attackerad av djävulen, som naturligtvis har för avsikt att stoppa det Gud har tänkt. Attackerna kan vara fysiska, ekonomiska, problem på jobbet med mera. När det rör sig om en församling, som går med Gud, ligger attackerna på en annan nivå. Där handlar det om att till varje pris förhindra enheten bland de troende. I väckelseskeenden och genombrottstider slår djävulen på våra sinnen. Det kan röra sig om fruktan, kritik, relationsproblem. Många kommer ihåg hur fruktan och för och emot skapade tumult i svensk kristenhet när trosväckelsen kom. Det var en attack på människors sinnen.
Du kanske undrar vad som pågår i ditt liv. Det kan vara så att du har mognat för nya steg, att det är tid för förnyelse och väckelse i ditt liv och i församlingen? Turbulensen du upplever är en attack från själafienden för att förhindra Guds rikes tillväxt.
Plantor som inte är planterade av Gud
I Matt 15:1-13 kan du läsa om hur fariséerna kritiserar lärjungarna för att de inte tvättar händerna före måltiderna och följer de äldstes stadgar. Det är intressant att se hur den typen av religiösa tankebyggnader alltid sätts i rörelse när det är något nytt på gång ifrån Gud. Jesus viker sig inte, han tar konfrontationen och går till rätta med dem och slutar med att säga:

”Var planta som min himmelske Fader inte har planterat ska ryckas upp med rötterna”.

Då kommer frågan vem har planterat plantorna om inte Fadern har gjort det?
Det blir ganska klart när man läser vad Jesus säger till Petrus i Matteus 16. Petrus försökte ivrigt, och i all välmening, att avleda Jesus från tanken på att dö. Jesus svarade blixtsnabbt ”Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.” Petrus tänkte människotankar, men Jesus säger att de kommer från djävulen.

Ärvda tankar

I väckelse och genombrottsskeden väcks tankar och synsätt till liv, som kan vara ok i ett annat sammanhang, men som inte är aktuella när Gud gör något nytt. Vi talar om plantor och tankar, men det handlar egentligen om apterade bomber, som briserar när det är som känsligast. Fruktan för förändring driver fram häftiga reaktioner, som har sin rot i gamla tankebyggnader.
Sjukdomar kan vara genetiska, något som finns i släkten, som vi ärver. Det synsätt vi har på saker och ting kan också vara ett arv från tidigare generationer. 1 Petr. 1:18-19 säger:

”Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte”.

Petrus talar om ett liv, ett beteende, som vi ärvt från våra förfäder. King James bibel säger att vi har ärvt detta ”genom samtal”. Det vill säga att våra föräldrars synsätt har gått vidare till oss. Vi kan naturligtvis ärva det som är gott, men i det här fallet handlar det om saker som har bundit de troende.
Tillåt inte dina föräldrars religiösa synsätt att hindra Guds plan för ditt liv. Djävulen känner mycket väl till tankens kraft. Syndafallet började med en tanke som djävulen sådde in, ”Skulle då Gud ha sagt?” En tanke som till slut blev en sanning för Adam och Eva.

Apterade bomber

Bomber som djävulen apterar i människors liv har en fördröjning, 5, 10 kanske 20 år eller längre innan de exploderar, men konsekvenserna blir alltid fruktansvärda. T.ex. de som leker med tankar om en sexuell relation utanför äktenskapet, vet inte vilka oerhörda krafter, som
kan sättas i rörelse om den sprängladdning exploderar, som de apterar. De förlorar vänner och
förtroende, och värst av allt, de riskerar att förlora sina barn och sina familjer.
Den som går och bär på misstänksamhet mot pastorer och kristet ledarskap, kanske ett hemligt
uppror, förstår inte heller vilka konsekvenserna kan bli när bomben exploderar. En församling
kan splittras, troende slits isär på ett enda ögonblick och det tar åratal innan skadan kan
repareras, om den någonsin går att reparera. Dessa ”tankebomber” är oförutsägbara, andra ser
dem inte och när ingen väntar det smäller det. Syftet från djävulens sida har hela tiden varit att
göra så stor skada som möjligt.
Exploderar när det är som bäst
Människor är köttsligt svaga, den gamla naturen idisslar gärna på tankar, som man vet
kommer från mörkret. Höga visan säger

” fånga de små rävarna, som fördärvar vingården
när den står i blom”.

De små rävarna springer runt i vingården och de orsakar ingen skada
förrän vingården står i blom. Det är djävulens taktik, att låta en tankebomb explodera, som
han apterat, när familjen mår som bäst, när visionen för ditt liv eller för församlingen
blommar och är på väg att sätta frukt.
Något händer med den som bär på tankebomber. När bomben ska till att explodera är man
blind, man är bara upptagen med sig själv. Bara jag får visa mitt missnöje, bara jag får göra
som jag vill. Människor förvandlas till självmordsbombare, som inte bryr sig om att man själv
går i bitar och att andra får lida av det problem, som man inte tagit itu med.
Ett banalt exempel: Vi blev bjudna av min svärmor att resa till Canada. Hela familjen pratade
om resan och planerade och såg fram emot resan, som vårt livs äventyr. Tänk om det varit så,
att precis när vi skulle till att boka säger jag, ”jag åker inte, jag kan inte på grund av min
flygrädsla”! Jag har vetat om detta hela tiden, men inte tagit itu med problemet.
Du kanske har ett problem som plågar dig och tycker att det ska ingen lägga sig i, men våra
problem är aldrig bara privata, vi är relaterade till varandra, våra problem involverar alltid
andra.

Gör processen kort

Vänta inte med att köra ut rävarna ur vingården, gör det genast. Oskyldiga rävar blir en dag
blodtörstiga vargar. Jesus säger i Matt. 5:29-30:

”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så
riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än
att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av
den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att
hela din kropp kommer till Gehenna”.

Här gäller inga kompromisser, riv ut det, hugg av den. Vi förstår att det rör sig inte om fysiska
ögon och händer. Det är alltid mycket smärtsamt att ta itu med ömmande problematik. Den
som har kallbrand i ett ben tänker inte på att han måste offra ett ben för att få leva. Man bara
gör det! Gör processen kort med det som förleder dig. Hur skulle vi haft det idag om Eva i
paradiset hade sagt till djävulen, ”nej, Gud har sagt”?

Djävulens taktik – spela upp ett scenario

Djävulen har olika slag av taktik för att slakta, stjäla och förgöra. Han når målet genom att
fresta. Fungerar inte det försöker han att bedra dig. Når han inte sitt mål med det så
anklagar han dig. Djävulen är listig, men också en mycket god konstnär. Har vi någon gång
upplevt ett misslyckande, så använder han den händelsen genom att i en liknande situation,
måla upp samma scenario. Du kanske en gång var i en konflikt där du blev oskyldigt
anklagad, nu står du i en situation där du måste reda ut saker med en medmänniska. Du ringer
ett samtal för att stämma träff för samtal och möts av stor misstänksamhet. Plötsligt minns du
att så var det förra gången och dina sinnen säger att det kommer också att bli på samma sätt
denna gång. Djävulen projicerar den första upplevelsen på den nya situationen. Det är ingenting annat än en lögn, men om du inte river sönder den bilden kan det bli en sanning. Du bär på en apterad bomb, som vid avgörande situationer i ditt liv kommer att detonera.

Att ta anstöt

Matt 24:10 säger om ändens tid:

”Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra”. Trossyskon kommer att förråda varandra. Grekiska texten säger ordagrant, ”då skall många ta anstöt”. King James översättning säger, ”then shall many be offended”, känna säg kränkta och förolämpade. Det grekiska ordet anstöt har sin rot i ett ord som betyder, att sätta ut en fälla, sätta en stötesten i vägen, fresta till synd.
Vi lever i en tid när djävulen försöker slita sönder relationerna mellan de troende. Gud gör sitt verk på jorden genom en församling, som består av troende med starka relationer. Djävulen jobbar för att troende ska bli besvikna och trösta sig med synd, bli sårade av någon i ledargruppen och uppleva sig kränkta. I besvikelse lämnar man gemenskapen och blir en måltavla för satan, vars mål är att förgöra.
Det är nästan en omöjlighet att föra kränkta och sårade troende tillbaka in i församlings-gemenskapen. En del har verkligen anledning att vara sårade, man har blivit utfrysta och är inte välkomna. Men alltför ofta är det små anledningar, som gör att man lämnar församlingar. Vi borde alla skaffa oss hårdare hud på tårna ifall någon trampar snett. En pastor sa att jag har slutat springa efter folk som lämnar, jag orkar inte med att sätta nappen i truten på folk med mustasch!

Anklagelser

När djävulen anklagar dig så är det faktiskt någon procent sanning. Jesus säger i Matt 5:25

”Var angelägen om att göra upp med din motpart”. Det kan också översättas ”var snabb och håll med när fienden anklagar dig”.

Kämpa inte emot, djävulen vet i detalj vad dina synder består av. Men kom ihåg att det är bara 10 % sanning, du har ju gjort upp med Gud, din synd är förlåten. Faran är att du köper de andra 90%, som består av sprängämnen, lögner som kan fullständigt smula sönder ditt liv.
Fungerar det inte att anklaga dig då blir djävulen brödernas åklagare. Jobs bok beskriver hur han beter sig när han kommer inför Gud. I det fallet anklagar han inte Gud, han anklagar Job.
Han försöker säga att Job är inte så lojal som Gud tror.
Djävulen kommer också till dig, inte för att anklaga dig, men för att anklaga dina syskon!
Han säger till dig, han, din broder pratar illa om dig inför andra bröder, hon din syster tycker inte att du duger att jobba med som ledare. Om du köper den anklagelsen, så är det bara en tidsfråga innan bomben exploderar och hela ungdomsgruppen eller sammanhanget du står i blir involverad.

Den helige Ande – desarmeraren

Jag vill utmana dig att ta itu med rävarna som lekfullt springer omkring i din vingård. Förkastelse, misstänksamhet, missunnsamhet, fruktan, kritik mm. Ta tag i dem nu, innan de förstör fruktsättningen i ditt liv. Våga se på ditt liv, finns det saker, som begränsar din familj, som sätter stopp för din tjänst i församlingen, som skapar problem på ditt jobb? Erkänn det inför dig själv och besluta dig för att få det ur ditt liv. Din familj kan inte leva ett normalt liv utan ditt helhjärtade stöd. Den lokala församlingen har inte råd att gå miste om dina gåvor och din tjänst. Ditt jobb och dina arbetskamrater behöver dig!
Tack och lov, vi är inte utelämnade åt våra problem. Gud har gett oss Jesu försoning och uppståndelsekraft. Paulus säger att Jesus har ”avväpnat” fienden. Har han avväpnat djävulen kan han med enkelhet ”avväpna” dig.
Mitt ibland oss finns Hjälparen, den helige Ande, som har förmågan att desarmera apterade bomber på rätt sätt. Under andra världskriget använde man hundar som var tränade att hitta minor. Den helige Ande vet precis var det sitter och vilken tråd han kan klippa för att desarmera bomben. Vi har gjort klumpiga försök att desarmera andra och misslyckats, vi klippte fel tråd och skapade förödelse istället. Den helige Ande misslyckas inte. Jag är övertygad om, att med detta budskap följer också den helige Andes uppenbarelse och smörjelse, som kan lösa dig en gång för alla.

Post a comment