Åmrårt å orivä

Martin berättar om den jordnära tron – minnen från förr med dialekt inslag på bondska.