Pingstgudstjänst på Korskyrkan. Peter Lidman predikar